Foto Wilibald Stronegger, med Uni

Portrait Stronegger